Sistina Oftalmologija Svjetlost Klinika
Sistina Oftalmologija

Начини на плаќање

Visa или Maestro картичка - од било која банка, ако е на рати како што е договорено помеѓу пациентот и банката;

Полн износ на цената исто така може да се плати со сите други картички, готовински, преку жиро-сметка, или комбинирано на сите три начини;

Со картичките на Охридска Банка MasterCard Gold и MasterCard Platinum добивате поволности за одредени  услуги;
Master Card Gold Ohridska banka  Master Card Platinum Ohridska banka

Diners Club картичка - 12 рати;

 5% Cashback (поврат на средства) со NLB HappyCard

Можност за плаќање и до 24 рати без камата за сите интервенции преку УНИБанка.

Прво приватно здравствено осигурување со офталмолошки пакет на „Еуролинк Осигурување“

Доброволно приватно здравствено осигурување на „Триглав Осигурување“