Sistina Oftalmologija Svjetlost Klinika
Sistina Oftalmologija

Фоторефрактивна кератектомија (ПРК)

Фоторефрактивната кератектомија (PRK) е најстара ласерска процедура за ремоделирање на рожницата која низ годините доживеала низа унапредувања. Првиот зафат го извел TheoSeiler во 1987 година. Тоа е тип на рефрактивна хирургија кај која не се формира преклопец (flap) на рожницата, туку рожницата се моделира со Excimer ласер по механичко или ласерско отстранување на епителот (површински слој на станицата на рожницата).

PRK, иако е одлична метода, денес не е прв избор за отстранување на диоптер поради малку подолгото постоперативно закрепнување и можна постоперативна непријатност (солзење на окото, преосетливост на светло). По правило потребни се 3-5 дена за да се излечи површината на окото, а со самото тоа и да дојде до заздравување на видната острина. Методата денес се користи во 10-20% од случаите и има предност кај пациенти со тенки рожници или благи неправилности на рожницата. Исто така има одлични резултати кај лузни на површината на окото.

Индикации за PRK метод:

  1. тенка рожница (размерот на диптерот и дебелината на рожницата не се доволни за LASIK метода)
  2. блага неправилност на релјефот на рожницата (докажана на корнеален топограф)
  3. површинска промена на рожницата како што се лузни, леуком, макула (доволна длабочина за отстранување со PRK метода) – тогаш методата се вика PTK (фототерапевтска кератектомија)

Со PRK метода може да се коригира кратковидост и астигматизам до 3.0 диоптер, додека не се препорачува за далекувидост (хиперметропија).